Setelah 7 Hari Punya ar Rayyan,


Semangat Tilawah Saya Meningkat PesatSekarang saya percaya diri kalau harus baca al Quran di depan orang banyak!

⚡️AR RAYYAN⚡️

al Quran Tahsin handy dengan cover vintage yang akan membuat Anda lebih percaya diri membawa mushaf al Quran dan membacanya di mana pun.

Bayangkan mudahnya membaca al Quran sesuai hukum tajwidnya dipandu dengan penanda warna pada huruf, sehingga Anda dapat membaca al Quran lebih fasih dan lancar.

al Quran ar Rayyan ini membuatmu percaya diri, tenang dan berkah!